Ortopedickoprotetické zdravotnícke pomôcky
Vyberte stranu

Bandáže a ortézy

Úrazy

Znížená pohyblivosť

Doplnky

Kontakt

Sídlo spoločnosti:

NEOPROT spol. s r. o.

Záhradnícka 42
821 08 Bratislava
Slovenská republika

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 10632/B, deň zápisu: 18. 3. 1996
IČO: 35 686 324
IČ DPH: SK2020308906

IBAN: SK20 7500 0000 0003 0746 1653
SWIFT: CEKOSKBX

Informácie

odbyt@pensen.sk

+421 915 995 638